д-р Мая Гераксиева

Общински съветник

1. Постоянната комисия по Образование, култура, здравеопазване и социални дейности
2. Постоянната комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Атанас Тасев

Общински съветник

1. Постоянната комисия по Бюджет, финанси и икономическо развитие
2. Постоянната комисия по Устройство на територията, строителство и общинска собственост - Председател