Илко Стоянов

Общински съветник


1. Комисия по бюджет, финанси и европроекти
2. Комисия по социална и жилищна политика
3. Комисия по следприватизационен и следконцесионен контрол

Цвета Рангелова

Общински съветник

1. Комисия за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации
2. Комисия по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт