Георги Георгиев

Кмет

Злати Златев

Общински съветник

Катерина Тончева

Общински съветник

Добромир Иванов

Общински съветник

1. Постоянна комисия по образование, култура, младежки и спортни дейности
2. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - Председател
3. Постоянна комисия по стратегическо планиране и европейски проекти