Диман Георгиев

Заместник-кмет

Мартин Симеонов

Общински съветник

1. Комисия по общинска собственост, икономическа и стопанска политика
2. Комисия за децата, младежта, спорта и туризма

Милен Николов

Общински съветник

1. Комисия по инвестиционна политика, евроинтеграция, проекти, земеделие
2. Комисия по общинска собственост, икономическа и стопанска политика

Симеон Власев

Общински съветник

1. Комисия по местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество
2. Местна комисия по чл. 8 от ЗУПГМЖСВ