Розалин Хаджиев

Общински съветник

Общински съветник

Пламен Чолаков

Общински съветник

Общински съветник

Йордан Каракашев

Общински съветник

Общински съветник

Александър Костов

Общински съветник

Общински съветник