Георги Георгиев

Общински съветник

1. Комисия по евроинтеграция и връзки с гражданското общество
2. Комисия по териториално-селищно устройство - Председател