Мариета Волф

Общински съветник

1. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика
2. Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност
3. Постоянна комисия по етика - Председател