Светослав Витков

Общински съветник

Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Венцислав Мицов

Общински съветник

Постоянна комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество.