Национално събрание на ПП Глас Народен

Starting Dateноември 9, 2018 Ending Dateдекември 9, 2018 TimingAll Day

На 9 декември (неделя) 2018 г., от 12 ч., на адрес гр. София, Бул. Цариградско Шосе 149, хотел “Експо” София, ПП Глас Народен ще проведе национално събрание, което ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Изпълнителния съвет на ПП Глас Народен за последните 5 години

2. Отчет на Контролния съвет на ПП Глас Народен за последните 5 години

3. Избор на председател на Председател на ПП Глас Народен

4. Избор на членове на Изпънителния съвет на ПП Глас Народен

5. Избор на членове на Контролния съвет на ПП Глас Народен

6. Дискусия за участие на ПП Глас Народен в предстоящите избори

7. Други