pg5taxi

Глас Народен и ПГ5 с успех след предложения за таксиметровия превоз

Мар. 31 2016
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Общинските съветници от ПП „Глас Народен” и Група 5 успяха да предизвикат промени в наредбата за ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична Община.

След година и половина усилията на ПП Глас Народен да накара администрацията на Столична община да съгласува условията за издаване на разрешителни за таксиметров превоз с промените в Закона за автомобилните превози – се увенчаха с успех. След днешното заседание на СОС разрешителните за таксиметров превоз ще се издават за срок от 3 години, а не както беше досега за 12 месеца.
Всички, които са получили такива разрешения в периода след промените в ЗАП от 2014 г., ще имат възможността да ги удължат за новия срок, а именно за три години.

Промените бяха публикувани в ДВ бр.60 от 22.07.2014 и в § 9 от този закон бяха направени следните изменения и допълнения на чл.24а, /думите “12 месеца” се заменят с “три години“/ , а именно: ”чл.24а, ал.3 /Изм.ДВ, бр.60 от 2014г./ Общинският съвет определя срока на валидност на разрешението по ал.1, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от три години.”