backpack

Глас Народен подкрепи създаването на работна група по промените в наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование на територията на столична община

Ян. 16 2017
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Временна комисия ще заседава един месец, за да изготви конкретни предложения във връзка с приема на нови ученици, които да влязат в Наредба №10 за организацията на дейностите на училищното образование на територията на Столична община.

Това стана ясно от проведеното редовно заседание на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет.

Повод за промените в Наредба №10 станаха подадените до общинските съветници от Глас Народен сигнали на много родители относно заложените към момента критерии, според които най–много точки за класиране на учениците в първи клас носи постоянният адрес (5 точки).

На днешното заседание на комисията, след като бяха изслушани общинските съветници, директори на столични училища и граждани, родители да бъдещи и настоящи ученици стана ясно, че:

  • Не е обърнато внимание на завареното положение – ако детето е посещавало подготвителна група към дадено училище, то по новите критерии може да се наложи да бъде преместено в друго училище, което би стресирало детето;
  • Спорен се оказа и текста в точка „допълнителни критерии”, тъй като там не е посочен нито един такъв;
  • Оспорено бе и предложението „постоянен адрес” да носи 5 точки, а „настоящ” – само 2.

„Да бъде създадена работна група, в която представители на родителите, общината, администрацията и директорите на столичните училища да постигнем разбирателство относно новите критерии за прием на първокласници. Настояваме също и децата, които се намират в заварено положение да не стават заложници на настоящите критерии и за тях да не важат новите правила.” Това заявиха представителите на Глас Народен в Столична община Венци Мицов и Николай Николов.