Неработещи електронни информационни табла в градски транспорт Русе

Февр. 20 2018
(0) коментара

Уважаеми русенци,

На сесията на Общински съвет Русе, състояла се на 14.12.2017 г  Зам. кметът г-н Димитър Наков заяви, че в Общината са получени сигнали за неработещи електронни информационни табла по спирките на градския транспорт и вече всички дефекти били отстранени.

Тъй като на мен ми се налага да ползвам градски транспорт, аз самата съм свидетел, че това не отговаря на реалността. За съжаление моите наблюдения се базират на съвсем малък участък от града. И тъй като кметът г-н Пламен Стоилов във всяко свое изказване призовава гражданите на Русе да сигнализират за нередности от всякакво естество, аз реших в качеството ми на общински съветник да събера информация за неизправностите в интегрирания градски транспорт, за който бяха изразходени 29 256 115,47 лв. и да я предоставя в „сдъвкан” вид на общинската администрация.

За целта приемах сигнали от 25.01.2018 г, до 15.02.2018 г , които касаят горепосочения проблем . Със събраната информация внесох следното питане, на което би трябвало всички ние да получим отговор на сесията на Общинския съвет 22.02.2018 г:

Чрез Председателя на ОбС – Русе

До Кмета на Община Русе,

Г-н Пламен Стоилов

 

Питане от Мариета Волф, общински съветник от “Патриотите, ВМРО, Глас народен”, съгласно чл. 104 от ПОДОбСНКВОА

Относно: Неработещи електронни информационни табла в системата на Интегриран градски транспорт Русе

 

Уважаеми Господин Стоилов,

На сесията на Общински съвет Русе, състояла се на 14.12.2017 г  Зам. кметът г-н Димитър Наков заяви, че в Общината са получени сигнали за неработещи електронни информационни табла по спирките на градския транспорт, които били не повече от 5-6 на брой, и вече всички дефекти били отстранени.

Тъй като на мен ми се налага да ползвам градски транспорт, аз самата съм свидетел, че това не отговаря на реалността, въпреки че моите наблюдения се базират на съвсем малък участък от града. И тъй като Вие, г-н Стоилов, във всяко свое изказване призовавате гражданите на Русе да сигнализират за нередности от всякакво естество, аз реших в качеството ми на общински съветник да събера информация за неизправните електронни табла в интегрирания градски транспорт и да я предоставя на общинската администрация с цел дефектите да бъдат отстранени максимално бързо и ефективно. За целта от 25.01.2018 г  до четвъртък, 15.02.2018 г приемах сигнали от всеки русенец и направих онлайн таблица, в която може да се видят подадените сигнали, и която прилагам. Тази таблица е достъпна за всеки от момента на създаването ѝ на следния адрес: https://drive.google.com/open?id=1vnNI-krql9xO86TiAmeGphEXmpEBAYsP

Тъй като тази инициатива се проведе основно във Фейсбук групата Обществен съвет Русе, където и Вие, г-н Стоилов, членувате, очаквах да има някаква реакция и таблата да бъдат поправени междувременно. Но понеже това не се случи, моля за устен и писмен отговор на следните въпроси:

 

  1. Коя е фирмата, изпълнила точно този компонент от проекта „Интегриран градски транспорт”, обхващаща доставката, монтажа, свързването и поддръжката на електронните информационни табла по спирките и в превозните средства на обществения транспорт?
  2. На каква стойност възлиза гореспоменатият компонент от проекта „Интегриран градски транспорт?
  3. Колко са устройствата за визуално и/или гласово известяване на следващата спирка в превозните средства и колко са светлинните електронни табла на спирките, които известяват времето до пристигане на следващото превозно средство?
  4. Според условията на договора с фирмата-доставчик на горепосочените два вида устройства какъв е срокът на гаранцията за тях и какъв е срокът, в който трябва да бъдат отстранявани текущите дефекти след възникването им? Каква е санкцията при неизпълнение на договорните задължения и по какъв начин Община Русе ще компенсира гражданите заради възникналите неудобства, причинени от неработещите табла?
  5. Кой ще поеме извънгаранционното обслужване на горепосочените два вида устройства и изчислено ли е на каква стойност годишно ще възлезе то?

Предварително благодаря за отговорите Ви!

Приложение: Таблица с неработещи електронни информационни табла по спирките и в превозните средства на обществения градски транспорт в електронен ви и на хартиен носител.