Проблемно кръстовище в кв. Чародейка Север

Юли 14 2016
(0) коментара

Уважаеми русенци,

След като през м. януари 2016 г Обществен съвет Русе изпрати писмо до кмета на Община Русе и директора на ОДМВР Русе, в което се посочват основните проблеми, възникнали след изграждането на новото кръстовище в кв.”Чародейка Север” на ул.”Изгрев” до блок 303, свързващо ул.”Изгрев” с отсечка, стигаща до блок 304, повдигам отново въпроса на предстоящата сесия на Общинския съвет, тъй като и до ден-днешен нищо не се е променило.

Посетих мястото неколкократно и установих, че споделените от живеещите там граждани проблеми, възникнали с въвеждането в експлоатация на новото съоръжение, са реални и значими. На първо място кръстовището е с много тесни ленти под остър ъгъл, с високи бордюри и островчета. В зимните дни при снегопочистването знакът, обозначаващ, че там има островче, е изчезнал, а вследствие на това няколко автомобила са претърпели пътнотранспортни произшествия. Недостатъчната широчина на пътното платно, както и острият ъгъл не са проблем за лек автомобил, който се движи в този участък на първа предавка, но за микробуси, линейки, снегопочистваща техника или други тежкотоварни моторни превозни средства преминаването е невъзможно. Виждат се следи от гуми по бордюрите, както и деформации по същите, явяващи се следствие именно от това, че не е възможно да се премине без да се закачи предното ляво или задното дясно колело. През зимата кръстовището не може да бъде почистено нормално от едрогабаритната техника и остава трудно преодолимо защото е с прекалено висок надлъжен наклон.

Пред блок 303 липсва изграден тротоар, както и място за пряк достъп на МПС до паркоместа около него. За да достигнат до бл.303 МПС и превозните средства със специален режим изминават следни маршрут от около 2 км: ул.”Изгрев”-ул.”Филип Станиславов”-ул.”Зорница”-ул.”Опълченска”. Това не е единственият проблем на живущите в този район. Точно на същото кръстовище е имало и продължава да има спирка на атобусна линия 30, но там не присъстват нито един от нужните за обозначението знаци – липсва конструкция, няма светлинно табло и указателна табела, както и пешеходна пътека. С идентична трудност се сблъскват ежедневно и гражданите, използващи спирката, намираща се между ул.”Зорница” и бул.”Васил Левски”, където има конструкция и светлинно табло, но в обратната посока се забелязва само стара табела без каквато и да било информация на нея.

Недостатъчни грижи от страна на Общината се забелязва и при поддръжката на маркировката на пешеходните пътеки. Например такава напълно липсва на кръстовището между ул.”Зорница” и ул.”Филип Станиславов” от страната на бл.401. При наличието на интензивен трафик точно в този район необозначената пешеходна пътека се явява сериозна опасност за преминаващите постоянно през пътното платно граждани.

В тази връзка задавам следните въпроси към кмета на Община Русе Пламен Стоилов.
– Възможно ли е да бъдат взети мерки за преразглеждане и реконструкция на кръстовището на ул.”Изгрев” до бл.303, срещу бл.302 в кв.Чародейка Север преди началото на зимния период с цел да се предотвратят ПТП, както и да бъде осигурен пряк достъп на всички МПС до бл.303.
– Кога ще бъде оборудвана спирката на линия 30 на същото място така, че да са налице конструкция, светлинно табло и пешеходна пътека.
– Съществува ли спирка на ОГТ в отсечката на ул.”Филип Станиславов” в посока кв.Чародейка Север между бул.”Васил Левски” и ул.”Зорница”. Ако да, то кога ще бъде оборудвана, а ако ли не, то кога ще бъде премахната старата табела.
– Кога ще бъде подновена маркировката на пешеходната пътека на кръстовището между улиците “Зорница” и “Филип Станиславов” от страната на блок 401.

Отговорът на кмета ще публикувам след сесията на 19.07.2016 г.