Проект Русе АД – ново движение на фигурите по шахматната дъска

Юли 16 2016
(0) коментара

Уважаеми русенци,
почивате ли си в тези летни горещи дни, кой на басейн, кой на море, кой на Балкан…?

Да, но общинската администрация в Русе работи усилено! Затова вчера, петък, в 16;21 ч до общинските съветници беше изпратена извънредна точка за разглеждане в понеделник на комисии по ЗОРС и Икономическа и инвестиционна политика и спешно гласуване на сесията на 19.07, вторник.

Voila предложението и приложението!

https://drive.google.com/file/d/0B7DuZ-tvQCSxMXRtejhURWw3ZWdUbFBxbENhU2tCT0Q4WkJN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7DuZ-tvQCSxTGk0NnAweEpCNHRSMUtfQ3RvNWRYY1NGZFpN/view?usp=sharing

Какво прави впечатление?
1. Обърнете внимание на стойностите в приложението: ту са в милиони лева, ту са в милиони евро, ту са в хил. хил. лева.
2. Представената отчетна стойност на залата, върху която е построено цялото предложение, е от страна на партньора в Проект Русе АД. От Община Русе няма становище за тази стойност. А когато правиш сделка все пак търсиш независими оценители, нали?
3. Община Русе е готова безусловно да приеме предложението на партньора по проекта, без всякакви дискусии.
4. Не е предоставен като приложение Договора за дългосрочно сътрудничество от 21.06.2013 г, т.е. ни се предлага да гласуваме промяната на договор, който не познаваме.
5. По нищо не личи да е налице някаква спешност за гласуването на това предложение.

Така че това предложение следва да бъде обстойно разгледано на някоя от следващите есенни сесии, след като се предоставят липсващите материали.

Какво се случи на общата комисия по Икономическа и инвестициона политика и Законност, обществен ред и сигурност, състояла се на 18.07.2016 г?
Много общински съветници от различни групи изразиха мнение , че темата не следва да се разглежда на настоящата сесия, тъй като е предложена в последния момент и не е било налице време за обстойното разглеждане, което заслужава, тъй като е от голяма обществена значимост. Предложението за отлагане беше отхвърлено от мнозинството на ГЕРБ.
Мариета Волф се обърна към общинска администрация с въпроса защо не е предоставен Договора за дългосрочно сътрудничество, чиято промяна следва да се гласува, т.е. на общинските съветници се предлага да дискутират и гласуват “на сляпо”. След множество уговорки договорът все пак беше копиран и раздаден на съветниците. Мнозинството на ГЕРБ прие и в двете комисии предложението.

Какво се случи на сесията, състояла се на 19.07.2016 г?
Тъй като това предложение не беше включено в дневния ред, в началото на сесията постъпиха 3 предложения за отлагане на точката:
1. “Патриотите, ВМРО, Глас народен”: Да отпадне разглеждането на точката в тази сесия.
2. Реформаторски блок: Да отпадне разглеждането на точката в тази сесия и да бъде свикана извънредна сесия след две седмици, на която да се разглежда само тя.
3. БСП: Да отпадне разглеждането на точката в тази сесия и да бъде внесена за разглеждане на сесията през м. септември.
И трите предложения бяха отхвърлени от мнозинството на ГЕРБ, подкрепени от Атака, БДЦ, ДПС и Български социалдемократи.
По време на дебатите по точката групата на “Патриотите, ВМРО, Глас народен” се опита да защити интересите на Община Русе и нейните граждани, внасяйки предложение да бъдат променени следните точки от проекто-договора:
1. В предложението за чл. 2, чл. 3 се изменя така:
“Чл. 3. Дружеството се задължава в срок от 6 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на обектите по чл. 1.3.2. от Договора, но не по-късно от 5 (пет) години от датата на подписване на настоящото споразумение, да прехвърли безвъзмездно в собственост на Общината самостоятелни обекти с търговско или административно предназначение в търговско-развлекателния център или бизнесцентъра, с пазарна стойност, съответстваща на 520 400 евро, но не по-малко от 1000 кв.м застроена търговска/административна площ и да заплати на Община Русе стойността на реалната застроена площ над 10 000 кв.м. при цена от 52,04 евро/кв.м.
2. В предложението за чл. 6, чл. 6 от договора се изменя така:
“В случай на неизпълнение на задължението по чл. 3 от настоящия Договор Дружеството се задължава да заплати на Община Русе обезщетение в размер на 7 200 000 евро (седем милиона и двеста хиляди евро) и срок не по-късно от 30 (тридесет) дни от изтичане на сроковете по чл. 3 от Договора.

Гласувалите в подкрепа на предложението бяха 20 общински съветници, а именно всички от групите “Патриотите, ВМРО, Глас народен”, Реформаторски блок, БСП и АБВ. Предложението беше отхвърлено от мнозинството на ГЕРБ, подкрепени от Атака, БДЦ, ДПС и Български социалдемократи.

При подлагане на гласуване на точката така, както беше пожелана от частния инвеститор и безропотно одобрена и внесена от общинска администрация, общинските съветници на “Патриотите, ВМРО, Глас народен”, Реформаторски блок и БСП напуснаха заседателната зала. Предложението беше отхвърлено от АБВ и подкрепено от ГЕРБ, Атака, БДЦ, ДПС и Български социалдемократи.

Разпечатки от гласуванията по тази точка можете да намерите тук: https://goo.gl/photos/dnt8Zm8i7cH4hsYSA

Както е видно, заглавията на всички листи са почти идентични, така че буквално не се разбира точно за какво е било гласуването. Да се надяваме, че когато протоколът от сесията бъде качен, ще може да се внесе повече яснота. Прави впечатление обаче, че след напускането на залата от “Патриотите, ВМРО, Глас народен”, Реформаторски блок и БСП, предложението за Проект Русе е било гласувано 2 пъти ( снимки 6 и 7). При първото гласуване положителният вот е недостатъчен, за да бъде прието. Какви са били причините за прегласуването се надяваме да могат да бъдат изяснени също така от протокола.

Честито, русенци! След като администрацията на Община Русе не пожела да изиска обезщетението от 20 000 000 (двадесет милиона!) евро за неизпълнението на срока за построяване на зала “Булстрад Арена”, сега също така услужливо се отказа от обезщетение при неизпълнение на срока за построяване на мола, хотела и бизнес центъра в размер на 7 200 000 евро.