gn_website_post

Стратегия за развитие на столичните читалища внесоха общинските съветници от ПГ5

Февр. 09 2016
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

РАБОТНА ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА И МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ПРЕДЛОЖЕНАТА СТРАТЕГИЯ

Предложение свързано с развитието на българската музикална култура, спорта и изкуствата на територията на Столична община (СО), както и разработване на общ регистър на читалищата и училищата в столицата внесоха общинските съветници от Политическа група 5 за разглеждане в Столична община. Това стана ясно от проведената среща, на която присъстваха заместник кмета по направление култура, образование, спорт и превенции на зависимости към СО Тодор Чобанов, общинските съветници от Политическа група 5 и директорите на над 20 столични читалища.

Конкретното предложение е свързано с възможност за безвъзмездно почасово отдаване на базите на културните центрове, намиращи се на територията на Столична община, тяхното оборудване и материална база на аматьорски, полупрофесионални и професионални културни и спортни клубове, с цел провеждане на репетиционни процеси, презентации, създаване на мултимедийни проекти, тренировки и други събития. Едновременно с това, читалищата и училищата, намиращи се на територията на Столична община да могат да се отдават почасово и срещу символичен наем отново за същите цели.

За популяризирането на базите на културните институти, читалища и училища, общинските съветници от ПГ 5 предлагат още разработване на общ електронен регистър на читалищата в София и възможностите, които те предлагат.

Смятаме, че ако това предложение се осъществи, то ще доведе до разширяване на дейността на читалищата, развитие на изкуствата и до нови публики, коментираха общинските съветници.

На проведената с директорите на читалища среща бе повдигнат и въпроса с промяна на Закона за народните читалища, в частта му за финансиране и субсидиране. Бяха изложени и много от проблемите, сред които лошото състояние на сградите и недостатъчните пари за подръжка. Районните кметове, които присъстваха на срещата признаха, че някои читалища работят отлично, но други само отчитат дейност.

Предстои създаването на работна група с представители както на столичните читалища, представители от Столична община и експерти от Министерство на културата, които да работят по предложението на Политическа група 5.