Работещите в местната администрация с нова привилегия

Юли 21 2016
(0) коментара

Уважаеми русенци,

някак отново негласно и мимоходом в извънредна точка на сесията на 19.07.2016 г Общински съвет Русе взе решение Община Русе да кандидатства по две нови мерки от проект “Красива България”:
Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”. Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

 

Мярка М02-02 „Занимални за деца на родители, работещи в администрация”. Мярката е насочена към създаване (там, където е необходимо и възможно) на занимални за деца (от 3 до 6 и/или от 7 до 11-годишна възраст) на родители, работещи в държавна/местна администрация.

Естествено обръщаме вниманието Ви към мярка М02-02. Разбира се, че няма нищо лошо в създаването на занимални за деца. Но тенденциозното обръщане към нуждите на родителите, работещи в държавната и местна администрация, е поредната проява на арогантност. По този начин продължава безсрамното утвърждаване на политическия и управляващия елит, като целта е той да има все по-малко досег с докараната от него в кома държавност и умираща социална отговорност.

Така че следващата година ако няма къде да запишете детето си на занималня, Ви препоръчвам да се обърнете към заместник-кмета по “Европейско развитие, д-р Страхил Карапчански, и към кмета, г-н Пламен Стоилов, за да попитате кога и по какви проекти, независимо дали от страна на българската държава или Европейския съюз, са били или ще бъдат създадени занимални за нуждите на обикновения русенец. И ако отговорът е неудовлетворителен, помолете ги да запишат детето Ви в занималнята за деца на родители, работещи в държавната/местната администрация!

Красива България