Социологически, рекламни и пиар агенции за 2021

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Аргент - 2002 ООД

Пиар агенции:
Няма

Социологически, рекламни и пиар агенции за 2018

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Зуум продъкшън къмпъни ЕООД

Пиар агенции:
Пи Ар Ес Консулт ЕООД

Социологически, рекламни и пиар агенции за 2017

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Зуум продъкшън къмпъни ЕООД

Пиар агенции:
Пи Ар Ес Консулт ЕООД

Социологически, рекламни и пиар агенции

Социологически агенции:
Афис

Пиар агенции:
Кристал вижън ЕООД, Ванчини ЕООД

Социологически, рекламни и пиар агенции за местни избори 2015

Рекламни агенции:
Топ Новини

Пиар агенции:
Пиарес консулт ЕООД

Обстоятелства по чл. 17 от ЗПП

Наименованието на политическата партия:
Глас Народен

Седалище и адрес на управление:
гр. София, Столична община, Район Възраждане, жк. Сердика, бл. 17А, вх Б, ет 8

Устав на политическата партия
Устав

Имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия
Изпълнителен съвет
Контролен съвет

Имената на лицата, които съгласно устава представляват политическата партия
Председател

Прекратяването на политическата партия

Имената, съответно наименованието и адресът на ликвидаторите

Притежавано недвижимо имущество

Няма

Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, със стойност над 1000лв.

Няма

Безвъзмездни вещи и услуги

Няма

Субсидия

Държавната субсидия се отпуска ежегодно и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.
Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове на дадената партия, получени на последните парламентарни избори на дадената партия.
Държавната субсидия на една партия се формира само от общия брой български граждани, гласували за нея).
За един получен глас се предвижда субсидия в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.
Начинът за предоставянето на средствата за субсидиране на партиите и коалициите се определя от министъра на финансите.
Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2021г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2020г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2019г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2018г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2017г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за частичните избори за кмет в район "Младост", 06.11.2016г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2016г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2015г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2014г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2013г.