Дарения и завещания

Справка за направените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на местна коалиция МК Глас народен Велико Търново за финансиране на предизборната кампания "Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Справка за предоставените средства от политическите партии и/или коалиции, участващи в местна коалиция МК Глас народен Велико Търново за финансиране на предизборната кампания "Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г."
Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от МК Глас народен Велико Търново за финансиране на предизборна кампания "Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
Справка за направените дарения от физически лицаза финансиране на предизборна кампания 29.10.2023
Справка за предоставените средства от кандидата, издигнат от ПП Глас Народен за финансиране на предизборна кампания 29.10.2023.
Финансиране на предизборна кампания 2.10.2022 г.
Декларация по чл. 169, ал. 2 от ИК
Дарение от А. Ангелов
Дарения и завещания
Дарения от Светослав Витков 2021
Дарения от Радослав Христов 2020-2021

Социологически, рекламни и пиар агенции за 2023

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Ейч Ти Ти Пуул България ЕООД

Пиар агенции:
Няма

Социологически, рекламни и пиар агенции за 2022

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Уеб Медия Груп АД, Офф Медия АД

Пиар агенции:
Няма

Социологически, рекламни и пиар агенции за 2021

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Аргент - 2002 ООД

Пиар агенции:
Няма

Социологически, рекламни и пиар агенции за 2018

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Зуум продъкшън къмпъни ЕООД

Пиар агенции:
Пи Ар Ес Консулт ЕООД

Социологически, рекламни и пиар агенции за 2017

Социологически агенции:
Няма

Рекламни агенции:
Зуум продъкшън къмпъни ЕООД

Пиар агенции:
Пи Ар Ес Консулт ЕООД

Социологически, рекламни и пиар агенции

Социологически агенции:
Афис

Пиар агенции:
Кристал вижън ЕООД, Ванчини ЕООД

Социологически, рекламни и пиар агенции за местни избори 2015

Рекламни агенции:
Топ Новини

Пиар агенции:
Пиарес консулт ЕООД

Обстоятелства по чл. 17 от ЗПП

Наименованието на политическата партия:
Глас Народен

Седалище и адрес на управление:
гр. София, Столична община, Район Възраждане, жк. Сердика, бл. 17А, вх Б, ет 8

Устав на политическата партия
Устав

Имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия
Изпълнителен съвет
Контролен съвет

Имената на лицата, които съгласно устава представляват политическата партия
Председател

Прекратяването на политическата партия

Имената, съответно наименованието и адресът на ликвидаторите

Притежавано недвижимо имущество

Няма

Разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, със стойност над 1000лв.

Няма

Безвъзмездни вещи и услуги

Няма

Отчет

Годишен финансов отчет
Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии
Отчет за приходите и разходите (двустранен) за 2023 г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2022г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2021г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2020г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2019г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2018г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2017г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2016г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2015г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2014г.
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за 2013г.

Предизборни кампании
Отчет на МК Глас народен - гр.Велико Търново за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания "Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г."
Отчет за приходите и разходите на ПП Глас Народен за местни избори 2023 г.
Парламентарни избори 2 октомври 2022
Президентски избори 14 ноември 2021
Парламентарни избори 14 ноември 2021
Парламентарни избори 11 юли 2021
Парламентарни избори 04 април 2021
Парламентарни избори 05 октомври 2014г.
Евроизбори 25 май 2014г.
Парламентарни избори 12 май 2013г.