050216

Глас Народен е против въвеждането на зони за паркиране във всички квартали на столицата

Февр. 05 2016
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Идеята за разширяване на “зелена зона” за паркиране на територията на София зае място в новините и предизвика разгорещени дискусии сред гражданите на столицата . Предвижданото разширение включва кварталите „Възраждане”, „Лозенец”, „Средец”, „Красно село”, „Триадица” и „Оборище”. Освен това се заговори и за въвеждане на „жълта зона” за паркиране в крайните квартали.

За да бъдат въведени нови зони за паркиране на територията на столицата съгласно Правилника за организацията и дейността на Столична община е необходимо първо да постъпи доклад за обсъждане в постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението към СО, като чак след това идва ред за обсъждане и гласуване на заседание на СОС. Към момента в Столична община НЕ Е постъпило официално предложение за разширяване на „зелена зона” в София и въвеждането на „жълта зона”.

Глас Народен е против въвеждането на зони за паркиране във всички квартали на столицата, тъй като считаме, че съществуват други алтернативи за регулиране на паркирането, а именно – общински паркинги, обособени в кварталите.