logopost

Глас Народен иска отлагателно вето върху Закона за движение по пътищата

май 18 2015
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕВЛИЕВ

София, 18 май 2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

С настоящото писмо се обръщаме към Вас, по молба на множество граждани, наши членове и симпатизанти, да упражните правомощията си регламентирани в чл.101 от Конституцията на Република България, за да върнете в парламента за повторно обсъждане и гласуване на приетите нови текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет на 07 май 2015г. от НС.

Искаме да наложите отлагателно вето върху промените в този закон в частта на скандалната промяна в чл.99 ал.3 от ЗДвП, където думата “такса” се заменя с думата “цена”.

В Закона за местни данъци и такси е предвидено, че таксата трябва да постъпва в бюджета на общината, и че тя трябва да съответства на размера на направените разходи. Синята и зелената зона не са паркинги, а административни правила, режим на зоните за почасово платено паркиране. Това не е търговска дейност, а се прави с цел регулиране и облекчаване на трафика и организацията на движението в центъра на града и т.н. Тези административни правила, дават правомощия на общинските съвети да определят размера на таксите, а така също и да ги съобразят с особеностите на инфраструктурата и на различни групи от хора, в това число и тези в неравностойно положение.
С тази промяна се лишават и гражданите от правото да обжалват административните актовете по този административен режим пред компетентните съдилища.

Така променен, законът регламентира тази дейност като търговска, заменяйки думата „такса” с „цена” и по този начин, се дава възможност на търговски дружества да събират сумите за платено паркиране, за сметка на публична общинска собственост, като с това ще изтичат и средства от общинските бюджети.

В момента таксите от паркирането се събират от общински фирми, което според Софийския административен съд е неправомерно. Освен това местните такси трябва да влизат в общинския бюджет, а не в касите на търговски фирми. За столицата това е Центърът за градска мобилност. С промяната на “такса” с “цена” това ще отпадне. Ако остане порочната практика “приемане на цена”, улиците ще бъдат узаконени като паркинг, а те не са паркинги, защото улиците имат и социални функции, и не са направени за търговска дейност. От паркингите може да се печели, но не и от улиците.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Като политически субект, изразяващ интересите на своите членове и симпатизанти, ПП Глас Народен ще разчита на Вашата незабавна реакция да върнете за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Необходимо е приемане на нова и прецизна нормативна регулация, както и отстраняване на всички оспорвани текстове, които към този момент пораждат категорично неодобрение и обществено напрежение, и са предпоставка за нови корупционни практики.

Като представям на вниманието Ви този въпрос, разчитам на Вашата незабавна и справедлива намеса, като държавен глава, в очакване на отговор и арбитражна активност, оставам

С уважение,

Светослав Витков

Председател на
ПП “Глас Народен”