Информация за гласуване извън страната

Февр. 20 2021
(0) коментара

Българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., трябва да заявят своето желание чрез подаване на заявление за гласуване извън страната по един от следните два начина:

– в писмена форма пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава.

Това става чрез писмено заявление по образец, утвърдено от Централната избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден, подписано саморъчно и подадено лично:

– чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България;

– чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Срокът за подаване на заявление за гласуване е 9 март, включително.

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като попълнят декларация пред СИК по образец.

Българските граждани, които са подали заявление за гласуване извън страната по посочените начини, в случай че за съответното място бъде разкрита секция за гласуване извън страната, служебно ще бъдат заличени от избирателния списък в страната и не е необходимо да предприемат други действия.

За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия – https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata и официалната интернет страница на МВнР.

Заявление: https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit

Срокове: https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/duedates

Списък на потвърдените до момента заявления за гласуване извън страната: https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/registered