statiq1

Какво се случи на днешното заседание на Комисията по култура, образование, наука и културно многообразие в Столична община

Апр. 11 2016
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Предвид предстоящата сесия на Столичен общински съвет днес, 11.04.2016 година се проведе редовно заседание на Комисията по култура, образование, наука и културно многообразие в Столична община.

 

Заседанието включваше шест точки:

  1. Доклад № СОА16-КИ18-66/3/07.04.2016 г. относно присъждане на „Почетен знак на Столична община” на струнен квартет „Димов”
  2. Доклад № СКК16-Вк08-12/8/05.04.2016 г. относно именуване на парковото пространство на територията на район „Средец”, СО
  3. СОА16-ВК66-4751/07.04.2016г. относно присъждане на ежегодни награди на Столичната община в областта на средното образование
  4. Доклад № СОА16-ВК08-2228/2/06.04.2016 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Просвета -1925” за срок от 10 години, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, кв. „Филиповци”, ул. „Трети март” № 58, представляващ едноетажна сграда с кадастрален идентификатор 68134.4388.169.1, за читалищни нужди
  5. Доклад №СОА16-ВК08-3190(3)/04.04.2016г. относно съфинансиране на проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура за сградата  на 90 СОУ „ген. Хосе де Сан Мартин” – район „Люлин”, одобрено от Националния доверителен ЕкоФонд
  6. Доклад №СОА16-ВК08-3539(2)/05.04.2016г. относно учредяване на допълнително възмездно право на строеж на Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов” към физкултурен салон

 

Бе предложена и извънредна точка – Доклад № СОА16-ВК66-4798/1/08.04.2015 г. относно общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 г.

Поради внасянето на точката в последния момент взехме решение тя да се гледа на извънредна комисия непосредствено преди редовната сесия на Общинския съвет в четвъртък сутринта.

В разразилата се кратка дискусия стана ясно, че общинската администрацията е закъсняла поради забавяне от страна на държавната администрация.

По точките в комисията имаше пълен консенсус.

Нямаше никакви спорове относно докладите за прилагане на мерки за  енергийна ефективност на  90 СОУ „ген. Хосе де Сан Мартин” – район „Люлин”, както и относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Просвета -1925” за срок от 10 години.
Още повече, че кмета на Люлин, господин Милко Младенов лично ни увери, че читалището е работещо (нещо, което не може да се каже за някои други софийски читалища).

Гласувах „за” предложението на кмета на София Йорданка Фандъкова парково пространство между улица „Владимир Василев” и булевард „Михай Еминеску” в жк „Яворов”, район „Средец” да получи името на бившия испански дипломат и пълномощен министър на Кралство Испания в България – Хулио Паленсия.
Хулио Паленсия е историческа личност със заслуги в спасяването на живота на 600 български евреи в периода 1940 -1943 година.
В хода на дискусията колеги изразиха мнение, че е необходимо в парка да се издигне и паметник на Хулио Паленсия – идея, която бих подкрепил.

По първа точка – присъждане на почетен знак на Столична община на квартет Димов взех думата и предложих да припомним имената на всички изтъкнати български музиканти, които са били част от славната история на квартета през годините.

Идеята срещна одобрението на заместник – кмета доктор Чобанов, който заяви, че не е лошо имената на всички музиканти, свирили и били част от този забележителен камерен състав да бъдат изписани на мястото, където квартета репетира до ден днешен – Общинския културен институт – Дом на културата „Красно село”.

Като цяло това бяха важните неща, които се случиха днес на комисията по култура, образование, наука и културно многообразие в Столична община.