Неработещи валидатори в автобусите на градския транспорт в Русе

май 14 2018
(0) коментара

Уважаеми русенци,
вследствие на сигналите от граждани за конфликтите в автобусите на фирмите Геокомерс ООД и Шанс-99 ООД, възникнали във връзка с неработещите валидатори на електронни карти, днес внесох следното питане до кмета на Община Русе, г-н Пламен Стоилов, чиито отговори очакваме на сесията на 17.05.2018 г:

Уважаеми Господин Стоилов,

Получих сигнали от русенски граждани, че в превозните средства на градския транспорт, обслужвани от фирмите Геокомерс ООД и Шанс-99 ООД, съществува техническа неизправност, създаваща конфликти между служителите на горепосочените фирми и пътниците. Те са вследствие от това, че автобусите или не са оборудвани с валидатори за електронни карти, или тези валидатори не работят.

В качеството ми на общински съветник събирах информацията от граждани от 18.04.2018 г до 13.05.2018 г и направих онлайн таблица, в която може да се видят подадените сигнали, и която прилагам. Тази таблица е достъпна за всеки от момента на създаването ѝ на следния адрес: https://drive.google.com/file/d/1XJSVUNb9pzIT7uo06XtxQCBTq4QRUpCg/view?usp=sharing

При качване на пътник с електронна карта в автобус с неработещ или липсващ валидатор от него се изисква или да заплати еднократен билет за пътуване, или да покаже касова бележка от зареждането на картата си. И двете претенции от страна на превозвачите са еднакво неоснователни, тъй като:

 1. От една страна според закона клиентът е длъжен да пази касовата бележка до напускането на търговския обект. В случая като такъв следва да се разглежда Общинския билетен център на бул. Скобелев 45 в Русе или който и да е автомат за зареждане на електронни карти.
 2. От друга страна Наредба 14 на ОбС Русе ясно и точно определя начина на ползване на обществения транспорт, цитирам:

“РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

Чл. 9. Превоз на пътници с обществения транспорт на територията на Община Русе се извършва срещу редовен превозен документ, посочен в настоящата наредба.

Чл. 10.

(3) Електронната карта със зареден предплатен период е редовен превозен документ след:

 1. Таксуване и потвърдено таксуване от монтирания в превозното средство Валидатор – при пътуване в съответствие с маршрута и с периода на валидност.
 2. (изм. с Решение № 136/25.02.2016г.) Електронна карта, заредена с период за определена линия важи за линиите на съответния транспортен оператор, чиито маршрути се препокриват с избраната линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии. При валидиране на картата за една определена линия на Валидатор от друга линия, на дисплея на Валидатора се изписва дата на валидност и номерът на линията, за която картата е заредена и съобщение: „Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки”.

 

За мое огромно учудване в някои от транспортните средства, а дори и в Общинския билетен център, има поставени бележки с неизвестен издател, които вменяват на гражданите задължението да разнасят и представят касовите бележки от зареждането на електронните си карти. Предоставям Ви като приложение съответния снимков материал, който съм направила самата аз.

В сайта на Общински транспорт Русе http://transport-ruse.com/tickets в раздел „Превозни документи” гордо стои следният текст:

„СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ТАКСУВАНЕ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

В градския транспорт на гр. Русе е въведена нова система за таксуване на пътници. Модерна автоматизирана система, която ще позволи преминаване към съвременно тарифиране на пътуването! Основа на системата е електрона карта, която издадена веднъж може бързо и лесно да се зарежда с периоди и/или със стойност за закупуване на електронни билети съгласно утвърдената тарифа. Край на хартиените карти!”

 

Къде е всъщност модерната автоматизирана система за съвременно тарифиране, къде са преференциите на пътниците, плащащи предварително пътуването си, използвайки електронни карти и къде е като цяло т. нар. Интегриран градски транспорт на Русе, за който бяха похарчени общо приблизително 30 млн лв?

Във връзка с горното моля за устен и писмен отговор на следните въпроси:

 1. Информиран ли сте до този момент от граждани, общински служители или служители на фирмите Геокомерс ООД и Шанс-99 ООД за неработещите валидатори и проблемите, възникващи от тях, и ако да, какви мерки са били взети?
 2. На каква стойност възлиза гореспоменатият компонент от проекта „Интегриран градски транспорт”, обхващащ инсталирането на валидатори в транспортните средства, доставката на автомати за зареждане на картите и издаването на електронни карти?
 3. Според условията на договора с фирмата-доставчик на горепосочените устройства какъв е срокът на гаранцията за тях, какъв е срокът, в който трябва да бъдат отстранявани текущите дефекти след възникването им и от кого?
 4. Кой ще поеме извънгаранционното обслужване на горепосочените устройства и изчислено ли е на каква стойност годишно ще възлезе то?
 5. Колко са превозните средства на фирмите Геокомерс ООД и Шанс-99 ООД, в които валидаторите са неналични или неработещи?
 6. Кой носи отговорност за това, че де факто технически неизправни превозни средства превозват пътници?
 7. На каква стойност възлизат субсидиите за всяка една от горепосочените транспортни фирми през 2017 и 2018 г?
 8. Каква е санкцията при неизпълнение на договорните задължения и по какъв начин Община Русе и/или превозвачите ще компенсират гражданите заради възникналите неудобства и неоснователно повишените транспортни разходи?

 

Предварително благодаря за отговорите Ви!

Приложения:

 1. Таблица с подадени сигнали от граждани за неработещи валидатори
 2. Снимка от Общински билетен център
 3. Снимка от автобус на фирма Шанс-99 ООД

 

14.05.2018 г                                                                                      С уважение:

Гр. Русе                                                                                                                            Мариета Волф