ПОЗИЦИЯ: Коронавирус

Окт. 29 2020
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Средният път е лишен от крайни решения, защото в тях са прикрито вплетени… страх и алчност. Говоря за средния път за решения на проблемите.

Съществуването на коронавируса е факт, както е и факт, че част от нас ще платят с живота си, но…

Всички заплащаме цената за това, че живеем във времена на загубена духовност, прекалена раждаемост, прекалена консумация и съответното затъпяване. Както на сетива, така и на разсъдък.

Всъщност… проблемът на прекомерната раждаемост, пренаселеност и консумация е в намаляването на образоваността и на изкривяване на ценностната система и в увеличаване на консумацията, без съобразяване със средата  – съответно увеличаване на агресивността, при невъзможност за сравнително задоволяване на изкуствено породената потребност от… медиите, които са в основата на изграждането на днешните ценности.

Най-големият враг на всеки един жив човек днес…. това са медиите. Не заради друго, а заради генезиса на тяхното съществуване.

Те в основата си са търговски дружества, чиято основна цел е – печалба, а основна дейност – информираност на “населението”.

Затова и информацията им минава първо през печалбата, а след това през достоверността и ролята, която притежават за сформиране на ценностна система.

В миналото информацията е била в книгите. Днес е в телевизията.

Но книгите, за разлика от телевизията, са израз на гледната точка на автора. Затова богатството на информираността е била в съпоставка на различните гледни точки, което в телевизията не съществува.