uni

Предложение на Политическа група 5 разширява партньорството на столичните образователни институции със Софийски университет

Мар. 17 2016
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Засилва се ролята на педагогическите и методическите дисциплини при подготовката на достатъчно и качествени кадри

 

Да бъде стимулирано кариерното израстване във връзка с устойчивата линия за повишаване социалния и професионален авторитет на българското учителство е една от допълнителните точки, които бяха приети в новата стратегия за образование на Столична община за периода 2016 – 2023 г.

Това стана ясно след проведеното днес редовно заседание на Столичния общински съвет.

Предложенията, направени от общинските съветници от Политическа група 5 включват и промени, свързани с управлението и организацията на дейностите в системата на столичното образование.

 


“Ние сме дълбоко убедени, че не е имало, няма и не би могло да има образователна система, в която основен акцент да не пада върху учителя и учителското съсловие.
Във всички извършени след 2000 година промени в образованието се говори само за общество, ученици, родители, управление на системата… Сякаш учителството е някакво „самодостатъчно” явление, за което всички знаят, че е важно, но не е нужно да се коментира в закони и стратегии.
В този смисъл изразът „във връзка с устойчивата линия за повишаване на социалния и професионален авторитет на българското учителство”, с който допълнихме текста към мярка 3.2.5. е не просто „напомняне”, а качествен ориентир за политиките в областта на образованието.”

 

Това бе коментарът на Николай Николов, експерт на Политическа група 5 към Комисията по култура, образование, наука и културно многообразие към Столична община.

До момента чрез текста в частта от стратегията, която касае кадровото обезпечение на образователната система с учители и други педагогически специалисти, се даваше възможност за разширяване на кадрите в общинските образователни институции чрез партньорство с фондации и неправителствени организации. “Категорично заставаме на позицията, че единствен източник на педагогически кадри могат да бъдат само висшите учебни заведения. Затова настоявахме твърдението, че неправителствени организации ще „създават” учители, категорично да отпадне от Стратегията за образование на Столична община. Неправителствените организации са чудесно помощно средство, важно допълнение, но не и решение на проблемите.”, коментираха от ПГ 5.

Те припомниха, че по официални данни от 2000 г. насам броят на българските учители е намалял с около 34%. Само след учителската стачка от 2007 г. са били уволнени, съкратени и пенсионирани над 20%.

Николай Николов прогнозира, че до три години по обективни причини ще напуснат системата нови над 25% учители.

След предложените и приети вече промени в т.1 от мярка 3.2.4. към „Направление 3”, източници на квалификация и подготовка ще могат да бъдат единствено и само висшите учебни заведения. “Разширеното партньорство със Софийски университет и други висши училища за засилване ролята на педагогическите и методическите дисциплини при подготовката на достатъчно и качествени кадри е изключително важно и е първата стъпка по пътя, който ние неотклонно ще следваме”, категорични бяха общинските съветници от ПГ 5.