logopost

Глас Народен в подкрепа на българските общини

Апр. 04 2014
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

ПП „Глас Народен” внесе във ВАС жалба, с която се иска прогласяване на нищожност на  ПМС № 134/05.07.2010 г., въз основа на което българските общини понасят финансови корекции по преценка на държавни чиновници, без да има произнасяне на компенетните органи по контрола върху възлагането на обществени поръчки. Финансовите корекции представляват глоби, които се налагат на бенефициентите по европейски проекти, заради индиции за извършени нарушения на Общностното законодателство и/или Закона за обществените поръчки. Основанията за налагане на глобите и начинът, по който се преценява техния размер, зависи изцяло от централната власт. Според ПП „Глас Народен” постановлението е прието противозаконно и се използва с политически и користни цели, за сметка на населението на общините.