Блокът за пример, ж.к. Илинден

Ян. 21 2016
(0) коментара
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

ЖИТЕЛИ ОТ СТОЛИЧНИЯ КВАРТАЛ ИЛИНДЕН ОБЛАГОРОДИЛИ ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД БЛОКА СИ ПО ПРОГРАМА “ЗЕЛЕНА СОФИЯ”

ХОРАТА ОБАЧЕ НАУЧИЛИ ЗА ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ОТ СЪСЕДКА, А НЕ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Жители от столични квартал Илинден са от изключенията, получили подкрепа от районното кметство, за да облагородят пространството пред блока си. Те обаче разбрали от своя съседка, че могат да кандидатстват по Програма „Зелена София”, а не от Столична община и кметството на район Илинден, въпреки че самата програма е публична.

Жителите обаче заявиха, че помощта е еднаква за всички, без оглед на нуждите на гражданите. От общината предоставят пейките, половината от плочките, саксиите, кошчетата и цветята, а труда за реконструкция на пространството е платен от етажната собственост.
„Зелена София” е програма, за която Столична община обявява, че стига директно до входа на софиянци, променя междублоковото пространство и подобрява състоянието на зелените площи в града. Тя е стартирала през 2011 г. и е насочена към финансиране на проекти за развитие на зелената система. Средствата не се отпускат директно, а в натура – общината предоставя разнообразна растителност, пейки, беседки, съоръжения и оборудване, като хората използват личния си труд, за да обновяват площите пред блока си. Бенефициенти по програмата са етажни собствености и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столичната община.
Допустимият размер на безвъзмездната финансова помощ в натура се определя в зависимост от размера на територията, а всички поръчки за закупуване на материали и оборудване се провеждат от Столичната община и се предоставят на одобрените кандидати.

Информацията за проект “Зелена София” очевидно не достига своевременно до гражданите на столицата, а те са принудени да пишат писма до районните си кметове, на които да получават отговор поне след година, а не в законово установения срок от един месец.